Wydawnictwo
Wydawnictwo

Wydawca
Wydawca
 
••••••
nowości
nowości
 
••••••
katolicyzm - Wiara
katolicyzm - Wiara
naszych Ojców
naszych Ojców
 
••••••
prof. Feliks Koneczny
prof. Feliks Koneczny
 
••••••
Ojciec Józef Maria
Ojciec Józef Maria
Bocheński
Bocheński
 
••••••
polityka
polityka
 
••••••
historia
historia
 
••••••
idee
idee
 
••••••
literatura
literatura
 
••••••
psychosocjotechnika
psychosocjotechnika
 
••••••
wydane w antykomuni-
wydane w antykomuni-
stycznym podziemiu
stycznym podziemiu
przed 1989 rokiem
przed 1989 rokiem
 
••••••
Wiara, myśl i śmiech
Głos

Mam możne przeczucie, że w wieku XXI zostanie doceniony jako jeden z najwybitniejszych pisarzy wieku XX...

Bądź, co bądź, był katolikiem, był pod wieloma względami tradycjonalistą, był oburzająco wszechstronny i pisał wyłącznie taką prozę, która nadaje się do czytania. Jego szanse na sławę są zatem znikome...
Która z dwu przytoczonych przepowiedni okaże się bliższa prawdy?
To, co w nas złe - pisał Gilbert K. Chesterton, bo o nim mowa - wbrew opiniom ewolucjonisty, to wcale nie zwierzę. To diabeł - ów surowy, intelektualnie dziewiczy diabeł ze średniowiecznej opowieści. On gotów jest cierpieć w imię zła. W imię zła jest gotów do heroicznych czynów. [Daily News, 3.II.1906]
Wszystko w kapuście usiłuje stworzyć dobrą kapustę, podczas gdy wszystko w człowieku wcale nie usiłuje stworzyć kogoś, kogo nazywamy dobrym człowiekiem. [Daily News, 2.IX.1905]
Jest w człowieku wrodzone spaczenie, niczym w pewnym typie kuli bilardowej, a chrześcijaństwo było odkryciem, w jaki sposób uwzględniać poprawkę na to spaczenie, aby trafić do celu. Wielu czytelników będzie się śmiało z tego, co teraz powiem, ale jest to głęboka prawda, że wesołą, dobrą nowiną przyniesioną przez Ewangelię była nowina o grzechu pierworodnym. [“¦więty Franciszek z Asyżu”, 1923]
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) zdobył sławę jako dziennikarz, krytyk literacki, poeta, autor opowiadań detektywistycznych, lecz przede wszystkim jako wielki apologeta chrześcijaństwa. Jego twórczość stanowi swoisty przełom. Dotychczas religię uważano za temat, o którym przystoi pisać wyłącznie w tonie poważnym. Jedynie prześmiewcy i obrazoburcy pozwalali sobie na ton humorystyczny. Tymczasem Chesterton, człowiek głęboko wierzący, jako pierwszy przechwycił ich metodę i obrócił ją przeciw nim, używając humoru nie po to, by drwić z religii, lecz aby jej bronić.

 więcejCopyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna