Wydawnictwo

Wydawca

Książki Antyku - wydawane obecnie

Książki Antyku wydane w antykomunistycznym podziemiu

 

< powrót

Agenci NKWD w Armii Andersa Rewelacje w książce o Katyniu

Wczoraj odbyła się w gmachu Muzeum Wojska Polskiego promocja książki Jacka Trznadla „Powrót rozstrzelanej armii”. To funda­mentalne dzieło jest najpeł­niejszą monografią o Katyniu. Profesor Tacek Trznadel, wykładowca na uniwersytecie Sorbona w Paryżu i Uniwersytecie Warszawskim, wcześniej był autorem słynnej książki „Hańba domowa”.

Trznadel dotarł do wielu nieznanych dokumentów ro­syjskich i w swojej książce przedstawił wiele nieznanych faktów. Wspomina na przy­kład o agentach NKWD w Ar­mii gen. Andersa. Jak się okazuje wielu oficerów, którzy przybyli do obozów gdzie formowało się wojsko polskie, z Griazowca wcześniej zostało zwerbowanych przez wywiad sowiecki. Po wojnie kilkudziesięciu oficerów z tej armii powróciło do... ZSSR. Autor posługuje się w tym wypadku konkretnymi nazwiskami agentów NKWD. Trznadel ujawnia także wiele nieznanych szczegółów dotyczących penetracji najwyższych władz RP podczas II wojny świa­towej, przez wywiad sowie­cki. Na promocję książki nie przybył nikt z telewizji oraz radia. W dalszym ciągu w Polsce Katyń jest tematem tabu. Książka wydana została w kraju przez wydawnictwo „Antyk” i wkrótce przedstawi­my naszym czytelnikom obsz­erne jej fragmenty.Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna