Wydawnictwo

Wydawca

Książki Antyku - wydawane obecnie

Książki Antyku wydane w antykomunistycznym podziemiu

 

< powrót

Zamiast recenzji...

„Biuletyn Katyński”, nr 39, Kraków 1994

 

W Wydawnictwie ANTYK- ukazała się ksią­żka Jacka Trznadla: „Powrót rozstrzela­nej armii”, „Katyń: fakty, rewizje, po­glądy”. Na blisko 400 stronach Autor omawia zbrodnię katyńską w jej różnych aspektach. Każde nowe opracowanie tego typu zdaje się stawiać w jakiś sposób przysłowiową „kropkę nad i”, w jakiś sposób podsumować naszą wiedzę na temat tego, unikalnego nawet w skali okrucieństw wojny, zjawiska. Tymczasem końca „sprawy Katynia” nie widać. Zamiast recenzji pozwalamy sobie przedrukować cały rozdział XIX pt. Orwellowskie „Ministerstwo Prawdy”. Sądzimy, że te kilka stron druku powie o książce i zbrodni więcej, niż wielostronicowa recenzja. Naszym obowiązkiem jest tylko powstrzymanie się od skierowanego do Czytelnika życzenia: miłej lektury...Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna