Wydawnictwo

Wydawca

Książki Antyku - wydawane obecnie

Książki Antyku wydane w antykomunistycznym podziemiu

 

< powrót

Recenzja książki pt. „Niemiecka wojna domowa 1945-1991“

 „Komandos”

 

„Stasi Markusa Wolfa. Niemiecka wojna domowa 1945-1991” francuskiego oficera wywiadu, publicysty i historyka Pierre a de Villemarest, to książka drapieżna, dramatyczna, gęsta od nazwisk i faktów. Stanowi ona zapis tajnych zmagań prowadzonych na terenie Niemiec przez wywiady – wschodnioniemiecki i sowiecki z kontrwywiadem zachodnioniemieckim oraz ekspozyturami aliantów. Poziom dzieła jest o kilka stopni wyższy, niż praca tegoż autora poświęcona sowieckiemu wywiadowi GRU.

Tym razem autor wie o czym pisze i nie brak mu dokumentacji. Ze sposobu „nizania” w jeden ciąg faktów, nazwisk, dat i zdarzeń wynika, iż mamy do czynienia z wytrawnym analitykiem, który – niestety – wikła się w niekonsekwencjach na poziomie wniosków natury ogólnej. Otwarta formuła książki pozwala przypuszczać, iż znajdzie ona swój epilog w nieodległej przyszłości, bowiem przemijają systemy, ale gra wywiadów, jak uczy Sun Tsu w „sztuce wojny” nie kończy się nigdy…

 

Pierre de Villemarest „Stasi Marksa Wolfa. Niemiecka wojna domowa 1945-1991“, wyd. „Antyk“, Warszawa 1997 r.Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna