Wydawnictwo

Wydawca

Książki Antyku - wydawane obecnie

Książki Antyku wydane w antykomunistycznym podziemiu

 

< powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< powrót

GINSBERT Julian 1892-1948

 

Pseud.: G.; Grt.; Inż. J.G.; Inż. J.Grt.; J.; J.-As; J.G.; J.Grt.; J.P.;J. Poker; Jim; Jim Poker; Julian G.; Julian G-ert; Kapitan Nemo; Kpt. Nemo; Nemo; Pok. Pisarz marynista, publicysta.

 

Urodzony 8 maja 1892 w Warszawie w rodzinie in­teligenckiej; syn Henryka Ginsberta i Stefanii z Lip­skich. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie stu­diował na politechnikach w Nancy i Paryżu; uzy­skał dyplom inżyniera kolejnictwa. W 1913 wstąpił do Związku Strzeleckiego. W 1916 zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej, następnie w 1918 do Armii Polskiej we Francji pod dowództwem gen. Józefa Hallera, z którą w 1919 przybył do kraju. Po I woj­nie światowej byt oficerem łącznikowym przy fran­cuskiej Misji Wojskowej w Polsce. W 1923 wystąpił z wojska. Był działaczem Ligi Morskiej i Kolonial­nej. Debiutował w 1926 nowelą „Za króla Zygmun­ta”, nagrodzoną w konkursie tej organizacji, ogło­szoną w Morzu (nr 7); z pismem tym współpraco­wał następnie do 1938. Rozwijał twórczość lite­racką i publicystyczną, publikując utwory prozą i artykuły w wielu czasopismach, m.in. w Pol­sce Zbrojnej (1928-35), Tygodniku Ilustrowanym (1928-36), Naokoło świata (1929-35), Kurierze Warszawskim (1929-39), Płomyczku (1931-34), w Świecie (1933-37), Dziś i jutro (1934-36), Polsce na Morzu (1934-39), Błękitnym Weteranie (1937--38). W 1938 został sekretarzem Przeglądu Mor­skiego, w którym ogłaszał liczne artykuły. Po wy­buchu II wojny światowej otrzymał przydział do Marynarki Wojennej we flotylli rzecznej w Pińsku. Wzięty do niewoli radzieckiej pod Równem, prze­bywał w obozie jenieckim w Kozielsku, gdzie od grudnia 1939 przez dwa miesiące redagował pi­semka Monitor Kozielski i X-Pawilon. Następnie przebywał w obozach na Syberii, potem w Azji Środkowej. Zwolniony w 1941, wstąpił w 1942 do Armii Polskiej, z którą został ewakuowany na Bli­ski Wschód przez Persję, Irak, Palestynę i Egipt do obozu szkoleniowego podchorążych pod Maritzburgiem w Afryce Południowej. W listopadzie 1942 dowodził okrętem w konwoju przez Atlantyk do Szkocji. Następnie, z powodu złego stanu zdrowia, wycofał się ze służby w marynarce i zamieszkał w Londynie. Organizował pomoc polskim maryna­rzom osiadłym w Anglii. Publikował reporta­że, opowiadania i artykuły (pod pseud. Jim Poker) m.in. w Wiadomościach Polskich (1942-45; tu w 1943 m.in. cykl artykułów „Wojna na morzu”), Dzienniku Żołnierza (Szkocja, 1943-44), Pol­sce Walczącej (Londyn, 1943-45). Po zakończeniu wojny pozostał w Londynie i kontynuował pracę publicystyczną i literacką, pisząc po polsku i an­gielsku. Nawiązał też współpracę z Radiem BBC, dla którego opracowywał pogadanki o tematyce morskiej. Zmarł 6 listopada 1948 w Londynie.

 

TWÓRCZOŚĆ

1. Francja na morzu. Wwa: Rój [1928], 62 s. Szkic historyczno-geograficzny; mylnie podp.: Jerzy Ginsbrut,

2. Wyspa węży. [Powieści. Wwa: Rój [19281, 153 s, Podp.: Jim Poker.

3. Zakorkowanie Zeebrugge. Wwa: Rój [1928], 60 s. Szkic historyczno-geograficzny.

4. Od koronek do płyt pancernych. Wwa: Rój [1929], 63 s. Szkic historyczno-geograficzny.

5. Okręty - pułapki. Wwa: Rój [1929], 64 s. Szkic historyczno-geograficzny.

6. Strażnik Krakatoa. [Powieść]. Wwa: Rój 1929, 166 s. Podp.: Jim Poker.

7. Trójkolorowa bandera. [Powieść]. Wwa: Rój 1929, 181 s. Podp.: Jim Poker.

8. Żywa torpeda. [Opowiadania]. Wwa: Rój [1929], 63 s. Zawartość: Żywa torpeda; Hekatomba torpedowców; Duch na Pelagoza; Opowiadanie bosmana Francisa; Z dni hańby i grozy.

9. Cuszyna. Wwa: Rój [1930], 63 s. Szkic historyczno-geograficzny.

10. Mgła na oceanie. Wwa: Rój [1930], 61 s. Szkic historyczno-geograficzny; podp.: Jim Poker.

11. Narożnik wiatrów. (The Windy Corner). Wwa: Rój [1930], 63 s. Szkic historyczno-geograficzny.

12. Oczy Malajki. Opowieści morskie. Wwa: Rój 1930. 206 s. Podp.: Jim Poker. Zawartość: Oczy Malajki; Trzy dni na jachcie „Andromeda”; Zemsta losu; Pod Justlandem; John Mataczyński; Tajemnica Czarnej Skały; Człowiek, który widział; S.O.S.; Za króla Zyg­munta; Wenecja 1570.

13. Pancernik Saffren. Wwa: Rój [1930], 58 s. Szkic historyczno-geograficzny.

14. Błękitni rycerze. [Wspomnienia]. Wwa: Rój 1931. 328 s. Podp.: Jim Poker. Zawartość: Szkoła życia; Na front; Błękitni rycerze; Epilog.

15. Kobiety w pociągu. [Opowiadania]. Wwa: Gebethner i Wolff 1931, 198 s. Zawartość: List; Śnieg; Strach; Jedenaście minut opóźnienia; Zamach na pociąg; Narzeczona; Krew na buforze; Most; La Ragazza; Ksantypa; Gęsi; Duch na Pelagoza (poz. 8); P.-Pal.

16. Panna wodna. Powieść morska. Wwa: Gł. Księg. Wojsk. 1932, 287 s. Podp.: Jim Poker. Adapt scen.: J. Krzewiński [J. Maszyński], K. Benda; Panna wodna. Polska operetka morska. Muz.: J. Lawina-Świętochowski. Wyst. Wwa, T. 8'15 1939.

17. Prawda morska. Słowo wstępne: S. Frankowski. [Wwa; b.w. 1932], 31 s. Wyd. 2 z przedm. J. Dębskiego tamże 1934.

18. Zemsta Mandragory. Powieść współczesna. Polska Zbroj. 1932 nr 121-200. Wyd. osob. Wwa: Zdrój 1933, 289 s.

19. Król Gibraltaru. Powieść. Wwa: Nakł. Wia­rusa 1933, 271 s. Podp.: Jim Poker.

20. Tajemnica morza. Wwa: Rój [1933], 59 s. Szkic historyczno-geograficzny.

21. Wyprawa kanonierki Antares. Wwa: Rój [1933], 62 s. Szkic historyczno-geograficzny.

22. Centaury XX wieku. Wwa: Rój [1934], 55 s. Szkic historyczno-geograficzny.

23. Niezwykłe przygody Piotrusia Konkola. [Opowiadanie dla młodzieży]. Wwa: Nowa Literatu­ra 1934, 32 s. Podp.; Jim Poker.

24. Płyną polskie okręty. [Wydawnictwo dla młodzieży]. Wwa: Gebethner i Wolff 1934, 61 s. Wyd. 2 tamże [1934]. Podp.: Jim Poker.

25. Więzień z H.M.S. Bellerophon. Wwa: Rój [1934], 58 s. Szkic historyczno-geograficzny.

26. Zdzich szuka ojca. Powieść morska dla mło­dzieży. Wwa: Gebethner i Wolff 1934, 150 s.

27. Zdzich szuka matki. Powieść morska [dla młodzieży]. Wwa: J. Przeworski 1935 [właśc. 1934], 155 s. Podp: Jim Poker.

28. Drogi żelazne Rzplitej. Powst. 1935. Wyd. [Wwa: Min. Komunikacji 1937], 167 s. Przekł.: franc.: Les chemins de fer de L'Etat Polonais. Wwa 1955, — n i e m.: Die polnischen Staatsbahnen. Wwa 1935.

29. Loreley czyli kobiety na morzu. [Opowiada­nia]. Kr.: Druk. Nar. 1936, 185 s. Zawartość: Loreley; Aldebaran VII; Przyjacielska usługa; Potę­ga miłości; Ząb; Smutna historia; Dwie kobiety; Księżniczka tulipanów; Noc Janetty; Siedem przygód porucznika Kremskiego; Wamp; Nie ma ratunku; Rozmowa ze szczurem.

30. Czy Bałtyk jest morzem zamkniętym? Wwa: Oddz. Propagandy Floty Wojennej Ligi Morskiej i Kolonialnej 1938, 184 s.

31. Ostatni okręt cesarza. Wwa: Liga Morska i Kolonialna 1939, 83 s.

32. Psychologia dowodzenia. Powst. 1942. Druk Bellona, Londyn 1943 z. 4. Wyd. osób. Wwa: [druk. Tajne Wojsk. Zakłady Wydawn.] 1944, 17 s. Wyd. konspir.; podp.: Inż. J.G. Cykl wykładów wygłoszonych dla oficerów 6. i 7. Dywizji Ar­mii Polskiej w ZSRR.

33. ... Cóżeś ty za pani. [Powieść]. Dz. Żoł., Szkocja 1943 nr 88-166.

34. Od wrót Tamerlana do Piccadilly. [Wspo­mnienia]. Polska Walcząca, Londyn 1943 nr l, 6, 9, 13, 14, 19, 21.

35. Polish Navy. London: Suń Engraving [19441, 36 s.

Ponadto broszury propagandowe wydawane przez Ligę Morską i Kolonialną: Co każdy Po­lak w Dniu Święta Morza wiedzieć powinien. [Współaut.:] por. mar. Kosko, nacz. Rostkowski, red. Tetzlaff, prof. Zieliński. Wwa 1933, 45 s.

- Fundusz obrony morskiej, Wwa 1933, 18 s.

- Co to jest marynarka wojenna? ABC morskie dla wszystkich. [Współaut.:] B. Krzywiec, F.. Ciechomski. Wwa 1935, 56 s.

- Pro mare nostro. Czy Pol­ska musi i może posiadać silną marynarkę wojen­ną? Wwa 1936, 24 s.

- Rozbieżność poglądów na zadania i cele morskiej siły zbrojnej. Wwa 1938, 31 s.

- Wojna sztabów. Wwa 1938 [właśc. 1939], 28 s.

-  Lotnictwo przeciw marynarce. Wwa 1939, 23 s.

 Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna