Wydawnictwo

Wydawca

Książki Antyku - wydawane obecnie

Książki Antyku wydane w antykomunistycznym podziemiu

 

< powrót

Berlinga zrzucić z mostu!

„Gazeta Stołeczna” dodatek do „Gazety Wyborczej” 24-25 lutego 1996

 

Generał Zygmunt Berling - „zwy­czajna dziwka, tyle że w brycze­sach” - nie może mieć dłużej pomnika i mostu w Warszawie. Kilkadziesiąt osób podpisało się wczoraj pod petycją do Rady Warszawy.

-Zawsze marzyłem, żeby Berlingowi się dostało. Wreszcie ktoś napisał o nim tak, jak przez 50 lat pisało się o nas. Z tym że w „Koterfekcie renegata” nie ma przeinaczeń - zachwalał książkę Danie­la Bargiełowskiego Marcin Dybowski, dyrektor księgami Antyk przy pl. Trzech Krzyży. U jej profilu mówi, że przodu­je „w ciemnogrodzkich” książkach.

Jedną z nich ma być właśnie „Konter­fekt”. Jego autor, który uważa się za „debiutanta w dziedzinie nauk histo­rycznych” i „nie ma nawet tytułu magi­stra”, tak prezentował swój 384-stronicowy tomik o Berlingu: - Nie sztuka powiedzieć „Berling-zdrajca”. Trzeba to udowodnić. Ta książka to udokumen­towane sprawozdanie z drogi Berlinga od Legionów Piłsudskiego do dwukrot­nej zdrady. O innych bohaterach „Kon­terfektu” pisarz mówił per szmaciarze, szumowiny, a o Wandzie Wasilewskiej: „kurwa, a z rosyjska bladź”.

Historyk Zdzisław Szpakowski stwier­dził, że przez długie lata postać Berlin­ga była wybielana. Wypełniająca księ­garnię po brzegi publiczność domaga­ła się „zdemaskowania” Innych bohaterów PRL-u, na dobry początek - mar­szałka Roli-Żymierskiego i gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

Bargiełowski odpowiedział, że na ra­zie zajęty jest pisaniem drugiego tomu o Berlingu - udowodni, że w bitwie pod Lenino generał wystawił polską armię na rzeź.Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna