Wydawnictwo

Wydawca

Książki Antyku - wydawane obecnie

Książki Antyku wydane w antykomunistycznym podziemiu

 

< powrót

Berlingowi podpisy

„Życie Stolicy”, 24-25 stycznia 1998

 

W przyszłym tygodniu postkomuniści rozpoczną akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o przywrócenie starej nazwy mostu Łazienkowskiego - gen. Berlinga.

- Poniedziałkowa decyzja o usunię­ciu nazwiska Berlinga z nazwy mostu podjęta przez radnych prawicy i Unii Wolności podczas sesji Rady Warsza­wy jest przykładem dzielenia Polaków na swoich i zdrajców - powiedział wczoraj Jan Wieteska, szef klubu SLD-PSL w Radzie Warszawy.

Socjaldemokraci zapowiadają, że wkrótce ogłoszą akcję zbierania podpi­sów pod protestem w tej sprawie. Listy będą wystawione w warszawskich biu­rach SLD i SdRP oraz na ulicy przez członków Frakcji Młodych SdRP.

- To błazenada - skomentował de­klaracje polityków SdRP Maran Dybowski, wydawca książki Daniela Bargiełowskiego o Berlingu pt. „Konterfekt renegata”. - Żadna liczba podpisów nie sprawi, że Berling przestanie być uzna­wany przez historyków za zdrajcę - mówi Dybowski.

- To na jednym ze spotkań autora „Konterfektu renegata” z mieszkańcami padł pomysł zmiany patrona mostu i usunięcie stojącego obok przeprawy pomnika generała – wyjaśniał kulisy zmiany nazwy mostu Jacek Laska, radny klubu prawicy w radzie dzielnicy Praga Południe. - Jeśli SdRP chce bronić zdrajcy, urządzimy kontrakcję. Zorgani­zujemy spotkania z mieszkańcami, bę­dziemy przedstawiać prawdziwe „doko­nania” Berlinga.

 Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna