Wydawnictwo

Wydawca

Książki Antyku - wydawane obecnie

Książki Antyku wydane w antykomunistycznym podziemiu

 

< powrót

Myśli pań niepospolitych

„Nowy Świat”

 

Tajemnice kobiecej duszy, jej świat złożony i jakże mało czytel­ny dla męskiej logiki odkrywa au­torka prezentując czytelnikowi opinie 134 pań. Na tym swoistym damskim forum prezentowane są opinie, aforyzmy, refleksje za­równo głów koronowanych jak i znakomitości sceny, ekranu. Są nazwiska znane z pierwszych stron gazet i księgarskich witryn. Coco Chanel bez jakiejkolwiek ko­lizji sąsiaduje tu z Agatą Christie, Maria Dąbrowska z Marleną Dietrich, Isadora Duncan z Elżbietą I, Jane Fonda z Zofią Gerlach, Indira Gandhi z Marylin Monroe, Safona z Saganką, Violetta Villas z Raquel Welch.

Książka ta powinna być włą­czona do spisu lektur obowiązko­wych wszystkich wrogów kobiet. Ich miłośnikom zaś, pozwala ut­wierdzić się w przekonaniu, że dobrze ulokowali swoje uczucia.

Czesława Glensk - „Myśli Pań niepospolitych” - 1992. Nakła­dem Wydawnictwa ANTYK. Str. 230. Nakład 3000 egz.

 Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna