Wydawnictwo
Wydawnictwo
 
••••••
Wydawca
Wydawca
 
••••••
nowości
nowości
 
••••••
katolicyzm - Wiara
katolicyzm - Wiara
naszych Ojców
naszych Ojców
 
••••••
prof. Feliks Koneczny
prof. Feliks Koneczny
 
••••••
Ojciec Józef Maria
Ojciec Józef Maria
Bocheński
Bocheński
 
••••••
polityka
polityka
 
••••••
historia
historia
 
••••••
idee
idee
 
••••••
literatura
literatura
 
••••••
psychosocjotechnika
psychosocjotechnika
 
••••••
wydane w antykomuni-
wydane w antykomuni-
stycznym podziemiu
stycznym podziemiu
przed 1989 rokiem
przed 1989 rokiem
 
••••••
Zatrute źródła Unii Europejskiej
Franciszek S. Sikorski
www.glos.com.pl

Książki Johna Laughlanda nie wypada porównywać z większością wydawanych w Polsce prac na temat Europy i UE. Jasne tezy, prosty język i profesorskie bogactwo argumentów składają się na rzecz najwyższej jakości - co nie znaczy, że nie budzącą zastrzeżeń.

Bez zbędnych frazesów prof. Laughland przedstawia współczesny spór o kształt Europy na tle odwiecznych debat o uprawianiu polityki i kierowaniu państwami. Rzymscy cesarze, średniowieczny mnich Jan z Salisbury, założyciele Stanów Zjednoczonych, politycy wiktoriańskiej Anglii, Mussollini, Adolf Hitler, "ojcowie założyciele Unii Europejskiej", Leonid Breżniew i Javier Solana prowadzą korespondencyjny spór na temat środków i sposób zapewnienia ładu politycznego i gospodarczego na kontynencie. Klasyczny dla Brytyjczyków problem "europejskiej równowagi siła" znajduje w Lauglandzie inteligentnego interpretatora. Autor dowodzi, że każda (od starożytnych przez Napoleona, Hitlera i władców ZSSR aż do Unii Europejskiej) próba stworzenia europejskiego państwa musi się załamać, niszcząc demokrację parlamentarną, której przewaga nad innymi formami ustrojowymi jest jednym z dogmatów autora.

Rozdziały dotyczące paneuropeizmu hitlerowców oraz ostatniego półwiecza wspólnot europejskich wkręcają czytelnika w fotel z wrażenia. Do tego stopnia, że może on nie zauważyć, jak bardzo brytyjski jest punkt widzenia autora, jak mocno uwikłany jest on w bieżącą brytyjską debatę oraz interesy państwa Wyspiarzy. To warunkuje i jego stosunek do Rosji, i antypapieskie akcenty i całkowite zignorowanie wątku wolnomularskiego. Nawet jeśli zezłości to niektórych czytelników, nie powinno to im utrudnić lektury ani do niej zniechęcić.

John Laughland, Zatrute źródła Unii Europejskiej, tłum. z ang. I. Brodacka, A. Dobrowolska-Seigt i J. Falzmann, Fundacja Pomocy ANTYK "Wydawnictwo ANTYK - Marcin Dybowski", Komorów b. d. w. [2003], str. 374. + il.  więcej

   


Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna