Ataki na księgarnię "Antyk"

    Oświadczenie Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie

    Członkowie i sympatycy Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie, zebrani w dniu 12 stycznia 2004 r. w gronie 78 osób wyrażają uznanie Księgarni Patriotycznej .Antyk. i jej dyrektorowi p. Marcinowi Dybowskiemu, za pluralizm ideowy i polityczny, prezentowanych w Księgarni wydawnictw. Wiele pozycji, dotyczących obrony dobrego imienia Polski i Kościoła polskiego nabyć można obecnie wyłącznie w Księgarni .Antyk. w Warszawie. Księgarnia .Antyk. prezentuje wartościowe publikacje, które pozwalają poznać prawdę i przeciwstawić się kłamstwom autorów ziejących nienawiścią i antypolonizmem w stylu Jana Tomasza Grossa, autora oszczerstw o Jedwabnem.

    Członkowie i sympatycy KIK w Lublinie są głęboko przekonani, iż Księgarnia Patriotyczna .Antyk. w Warszawie dobrze służy Narodowi, Polsce i Kościołowi. Wyrażają głęboki szacunek i wdzięczność jej dyrektorowi, p. Marcinowi Dybowskiemu.

    Prezes KIK w Lublinie
    prof. zw. dr hab. Ryszard Bender

Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna


Powiadomienia o nowościach na stronie fundacji


nowości wydawnicze