Ataki na księgarnię "Antyk"

  Sprostowanie red. Tomasza Królaka

  Oświadczam, że dotyczące Katolickiej Agencji Informacyjnej, jak i mnie osobiście sformułowania ks. Zdzisława Króla wypowiedziane w wywiadzie dla Niedzieli (z dnia 11 stycznia 2004 r.) nie odpowiadają prawdzie. Nieprawdą jest bowiem, że w depeszy pisałem, że ks. Król zgadza się rozstrzelać księgarnię „Antyk”. W opublikowanej przez KAI informacji nawet nie pada takie słowo (treść depeszy z dnia 3 grudnia 2003 r. – w załączeniu). W materiale tym użyłem bowiem – Wyłącznie i Wiernie – słów i sformułowań, jakimi w rozmowie ze mną posłużył się ks. Król.
  Nie dość więc, że – z nieznanych mi powodów – ks. Król przypisuje mi coś, czego nie zrobiłem, to jeszcze na tej podstawie obciąża mnie i KAI ciężkim zarzutem manipulacji.
  To zarzut bardzo poważny. Wierzę, że zostanie wycofany.

  Tomasz Królak - Zastępca redaktora naczelnego KAI, kierownik działu krajowego
  Warszawa, 8 stycznia 2004 r

  Oświadczenie ks. inf. Zdzisława Króla

  Do Redakcji Niedzieli
  Otrzymałem tzw. sprostowanie Pana Redaktora Tomasza Królaka. Niczego nie mogę odwołać. Prosiłem o sprostowanie w rozmowie telefonicznej – odmówił. Napisałem pismo, na które odpowiedział życzeniami świątecznymi.
  Informuję wszystkich Czytelników Niedzieli, że tekst Pana Królaka w KAI-u powstał z rozmowy telefonicznej, która zakończyła się „gwałtownie”. Niczego ze mną Pan Redaktor nie uzgadniał, wybierając wyrwane myśli i budując swoją tezę. Trzy razy w życiu spotkała mnie przykrość ze strony dziennikarzy:
  1. Pewna gazeta opublikowała ze mną wywiad, którego nigdy nie udzieliłem. Nigdy tego nie sprostowała.
  2. Wyszedłem z nagrania programu telewizyjnego, w którym na moje pytanie, jak się ma do prawdy to, co mówimy, Pani Redaktor stwierdziła, że chcę jej popsuć oglądalność – wtedy wyszedłem.
  3. Trzecia to ta od Pana Redaktora Królaka. Nie ma prawdy mojej i twojej. „Twoja prawda nie jest twojsza, a moja nie jest mojsza” – parafrazując słowa z filmu Dzień Świra.

  Z należnym szacunkiem –
  Ks. inf. Zdzisław Król - Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Warszawie
  Warszawa, 15 stycznia 2004 r.

Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna


Powiadomienia o nowościach na stronie fundacji


nowości wydawnicze