Wydawnictwo
Wydawnictwo
 
••••••
Wydawca
Wydawca
 
••••••
nowości
nowości
 
••••••
katolicyzm - Wiara
katolicyzm - Wiara
naszych Ojców
naszych Ojców
 
••••••
prof. Feliks Koneczny
prof. Feliks Koneczny
 
••••••
Ojciec Józef Maria
Ojciec Józef Maria
Bocheński
Bocheński
 
••••••
polityka
polityka
 
••••••
historia
historia
 
••••••
idee
idee
 
••••••
literatura
literatura
 
••••••
psychosocjotechnika
psychosocjotechnika
 
••••••
wydane w antykomuni-
wydane w antykomuni-
stycznym podziemiu
stycznym podziemiu
przed 1989 rokiem
przed 1989 rokiem
 
••••••
Marcin Dybowski wznawia pismo "Antyk"
Twarzą w twarz z komunizmem
Andrzej Laskowiec
www.glos.com.pl

Metamorfoza komunizmu, rozszerzanie jego wpływów na naukę, kulturę, oświatę i inne formy życia społecznego w świecie zachodnim oraz jego funkcjonowanie w Rosji (w najgroźniejszej, bo w militarnej formie) to główne tematy najnowszego numeru "Antyku" - ważnego pisma wznowionego po dziesięciu latach przerwy.

Redaktor i wydawca "Antyku" z dumą wspomina artykuły, które "pioniersko sygnalizowały kilka spraw". Wypada w tym kontekście przypomnieć m.in. "Śmiertelne oszustwo" Bernarda Nathansona (Antyk nr 8 z 1991 roku), "Subkulturę gejowską" ks. Stanisława Małkowskiego (nr 9/10/11 z 1991 r.), prezentację życia i poglądów o. Józefa Marii Bocheńskiego (nr 7 z 1989 i nr 8 z 1991 r.), teksty o korzeniach zdrady narodowej (nr 9/10/11 z 1991 r.).

Najnowszy numer "Antyku", wydano w dość sporym jak na tego typu wydawnictwo nakładzie, rozpoczyna artykuł ś. p. Jana Polcyna. Ten młody nauczyciel historii i uczony pisze o denazyfikacji Niemiec po II wojnie światowej jako przykładzie rozprawienia się z systemem totalitarnym. Po 1989 roku Polska nie poszła w ślady Niemiec. Skutki tego zaniechania to nietykalność komunistów i upadek ekonomiczny kraju. Pierwszego z tych zjawisk dotyka zapis Jana Beszta Borowskiego pod wszystko mówiącym tytułem "Cimoszewicz", drugiego - krótki artykuł Jadwigi Staniszkis "Przegrana `Solidarności`".

Lekturę warto jednak zacząć od fragmentu niemal niedostępnej u nas książki prof. Zdzisława M. Rurarza zatytułowanej "Komuchy" (Chicago, 1998), który "Antyk" zamieszcza pod tytułem "Koniec, czy dopiero początek komunizmu". Rzecz dotyczy funkcjonującego do dziś w Rosji, nienaruszonego wojskowo-policyjnego pionu komunizmu sowieckiego. Obecna polityka Putina z całej rozciągłości potwierdza przewidywania i obawy nakreślone parę lat temu przez byłego doradcę ekonomicznego Edwarda Gierka, który będąc ambasadorem PRL w Japonii w chwili wprowadzenia w Polsce stanu wojennego zrezygnował z tej funkcji i wybrał zachodnią wolność. Dziś wszystkie elementy państwowego komunizmu funkcjonują w Rosji pod zmienionym szyldem. W małym narodzie czeczeńskim Putin znalazł wroga jedności imperium. Rozpoczęto też ucisk największej niepaństwowej religii - katolicyzmu.

Dla zrozumienia współczesnych wpływów i form działania komunizmu na Zachodzie pomocna może być - także trudno dostępna, ale recenzowana już w GŁOSIE - książka Dariusza Rohnki "Fatalna fikcja" (Poznań, 2001). Jej ogłoszony w najnowszym numerze "Antyku" fragment opatrzono podtytułem "Nowe oblicze bolszewizmu - stary wzór". Teoretyczne przygotowanie znajdziemy we wcześniejszych tekstach Gilberta K. Chestertona o "upartej ortodoksji" oraz Rogera Scrutona o Antonio Gramcsim, jednym z najważniejszych teoretyków komunizmu. Gramcsi postulował rozpoczęcie rewolucji od strony "nadbudowy". Stał się teoretykiem włoskiej partii komunistycznej i lewicowych środowisk inteligenckich Zachodu. W latach 30-tych komuniści z Niemiec, Węgier i innych europejskich krajów uciekając przed Hitlerem przenieśli swoje ośrodki do USA. Zainspirowany teorią Gramcsiego Instytut Studiów Politycznych rozpoczął tam infiltrację mediów, uniwersytetów, rozmaitych instytucji publicznych, kulturalnych i religijnych. Przygotowywano warunki do przejęcia władzy politycznej i ekonomicznej w USA przez skrajną lewicę. Prezydentura Billa Clintona była jednym z owoców tych przemian ideowych w Ameryce. Natomiast w Europie idee Gramcsiego odżyły po II wojnie światowej, zainspirowały - m.in. we Francji, Grecji i Włoszech - zamieszki studenckie 1968 roku. W bliższych nam czasach idee te zapanowały we wspólnotach europejskich, a wreszcie w Unii Europejskiej, która chce się przekształcić w federacyjne superpaństwo lewicy. Znajdujemy tu charakterystyczne dla komunizmu idee i postulaty: regulacja wszystkiego, kontrola, indoktrynacja (szczególnie dzieci i młodzieży), wysokie i progresywne podatki.

Na ekonomicznym globalizmie - można by tu dodać - nie zakończy się, bo musi on zostać uzupełniony ideologią. Światowa lewica już tę ideologię wciela w życie - m.in. w dziedzinie demografii, antyrodzinnej polityki społecznej oraz kultury i oświaty. Pomysł Gramcsiego święci sukcesy a neokomunizm zalewa kraje Europy. W Polsce już go mamy.

Po lekturze tylu tekstów o zakusach nieprzyjaciela nasuwa się pytanie: co na to Kościół? Czy dostrzega te zagrożenia? Czy jest na nie przygotowany? Jakby w odpowiedzi na te pytania "Antyk" zamieszcza referat ks. bp. prof. Stanisława Wielgusa pt. "Chrześcijanin wobec współczesnych wyzwań ideowych". Autor mówi o neomarksizmie i postmodernizmie, które zmierzają do wywrócenia i rozkładu wszystkich instytucji, wartości, punktów orientacyjnych w życiu jednostki i społeczeństwa. Obiektywna prawda jest negowana na rzecz indywidualnego, dowolnego postrzegania świata i człowieka. Bezideowość święci triumfy w postulacie politycznej poprawności. Biskup Wielgus określa ten postulat jako totalitaryzm bezideowości. Wspomina o braku równouprawnienia dla katolicyzmy i chrześcijańskich idei oraz o ich bojkocie w rzekomo pluralistycznych i neutralnych instytucjach.

Z tematem tym współbrzmią pomieszczone w "Archiwum Antyku" dokumenty episkopatów Polski i Belgii oraz list papieża Benedykta XV, pozostające w związku z agresją sowiecką na Polskę w roku 1920.

Dopełnieniem numeru są rysunki Jana Bodakowskiego oraz ostatni tekst Adama Chajewskiego o paszkwilanckiej historii Polski pióra Ludwika Stommy.

Ten numer "Antyku" to nie jest rzecz tylko do przeczytania. Zamieszczone w nim teksty wręcz zmuszają do zajęcia stanowiska, do uzupełnień i rozwinięć, a w konsekwencji do konkretnych działań.

Antyk - nieregularne Pismo Konserwatystów; Rok założenia 1985; Wyd. Fundacja Pomocy Antyk i Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski; red. nacz.: Marcin Dybowski, sekr. red.: Jerzy Brzeziński; nakład 3.000 egz.; str. 116.; cena 19 zł;  więcej

   


Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna