Wydawnictwo
Wydawnictwo
 
••••••
Wydawca
Wydawca
 
••••••
nowości
nowości
 
••••••
katolicyzm - Wiara
katolicyzm - Wiara
naszych Ojców
naszych Ojców
 
••••••
prof. Feliks Koneczny
prof. Feliks Koneczny
 
••••••
Ojciec Józef Maria
Ojciec Józef Maria
Bocheński
Bocheński
 
••••••
polityka
polityka
 
••••••
historia
historia
 
••••••
idee
idee
 
••••••
literatura
literatura
 
••••••
psychosocjotechnika
psychosocjotechnika
 
••••••
wydane w antykomuni-
wydane w antykomuni-
stycznym podziemiu
stycznym podziemiu
przed 1989 rokiem
przed 1989 rokiem
 
••••••
Jadwiga Staniszkis
Jadwiga Staniszkis
Zwierzę
Zwierzę
niepolityczne
niepolityczne

cena: 50 zł
cena: 50 zł
  zamawiam
"Zbiór artykułów naukowych, publicystycznych oraz felietonów z lat 1970-2001. Pod redakcją Jerzego Brzezińskiego i Piotra Chuchro.

Jadwiga Staniszkis - profesor socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Jest autorką wielu książek, w tym: Patologie struktur organizacyjnych (1973); Polana: Self-Limiting Revo-lution (1985); Ontologia socjalizmu (wydanie podziemne 1988, wydanie w języku angielskim 1993); The Dynamics of Breakthrough in Eastem Europę (1992); Post-communism: The Emerging Enigma (2000).
Ostatnią książką Jadwigi Staniszkis jest Postkomunizm, próba opisu, (2001). Dotychczasowe prace autorki dotyczą: socjologii organizacji, socjologii polityki, a także sowietologii.
Po protestach studenckich na Uniwersytecie Warszawskim w 1968 roku, podczas których była jedną z przywódców, została aresztowana i oskarżona o zorganizowanie wiecu, wyrzucona z UW, powróciła na uniwersytet w 1981 roku. W sierpniu 1980 roku zaproszona przez Komitet Strajkowy w Stoczni Gdańskiej, uczestniczyła w negocjacjach stoczniowców z władzami. Wykładała we Wszechnicy Solidarności oraz na wielu zagranicznych uniwersytetach.

 czytaj recenzję

   


Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna